درج شماره ردیف ترتیبی

هنگامی که قصد دارید از فایلی که دارای شماره ردیف بوده و تعدادی از ردیف آن پنهان شده اند گزارش چاپی تهیه کنید،

دیگر شماره ردیف ترتیب درستی ندارد و به همین دلیل گزارش ظاهر نامطلوبی خواهد داشت.

در این حالت دو راه بیشتر ندارید. یا باید ستون شماره ردیف را حذف کنید و یا آن را به صورت دستی تغییر دهید.

این روش کاری غیر اصولی و زمان بر خواهد بود و پس از آشکار شدن ردیف های پنهان، ردیف ها باید مجدداً اصلاح شوند.

به عنوان نمونه در جدول زیر خروجی فایلی را می بینید که در آن تعدادی از ردیف ها

پنهان شده و شماره ردیف ها به صورت نامرتب و به هم ریخته در خروجی دیده می شوند.

شکل 1

تعدادی از ردیف ها پنهان شده اند

برای جلوگیری از از این مسئله، در حالت عادی مجبور به وارد کردن شماره ردیف ها به صورت دستی هستید

اگر تعداد ردیف ها زیاد باشند، انجام این کار بسیار خسته کننده و غیر اصولی خواهد بود.

در این پست روشی را خدمت شما دوستان معرفی می کنم که بتوانید بدون درنظر گرفتن تعداد ردیف های پنهان، شماره ردیف ها را به ترتیب معمول

برای سلول هایی که پنهان نیستند نوشته و در خروجی از به هم ریختگی و ظاهر نامرتب سند چاپی جلوگیری کنید

برای انجام کار به ترتیب زیر عمل نمایید:

  • ابتدا ستون ردیف اصلی را پنهان کنید
  • یک ستون خالی به جای ستون قبلی درج کنید
  • در ستون جدید از جایی که قصد دارید اولین شماره ردیف را درج کنید تا انتهای فایل را انتخاب کنید
  • در حالی که همه سلول هایی که قصد درج ردیف در آنها را دارید انتخاب شده اند کلید F5 را فشار دهید
  • از پنجره ای که ظاهر می شود بر روی دکمه Special… کلیک کنید

شکل 2

پنجره Special

  • پنجره Go to special باز می شود. در این پنجره بر روی دایره کنار Visible cells only کلیک کرده و سپس بر روی دکمه OK کلیک کنید تا به فایل بازگردید

شکل 3

درج شماره ردیف برای سلول های غیر پنهان

  • بدون آنکه در جایی کلیک کنید فرمول را در جایی که قصد دارید اولین مقدار شماره ردیف قرار گیرد را به این شکل بنویسید:     =MAX($A$2:A2)+1  و سپس کلیدهای ترکیبی Ctrl+Enter را فشار دهید

توجه: اگر به جای ctrl+Enter فقط Enter را فشار دهید، نتیجه لازم بدست نمی آید.

شکل 4

توجه: ما فرض کرده ایم که اولین مقدار شماره ردیف از سطر سوم شروع می شود و بنابراین فرمول را در سلول A3 و به شکل =MAX($A$2:A2)+1 نوشته ایم

توضیح فرمول:

تابع MAX بزرگ ترین عدد در محدوده انتخاب شده را بر می گرداند

آدرس $A$2 اولین ردیف خالی قبل از شروع شماره ردیف است.

برای ایجاد ردیف شماره 1 تابع از آدرس $A$2:A2 (سلول خالی) شروع کرده و مقدار 1 را به آن اضافه می کند

ایجاد ردیف 2 تابع بزرگترین عدد واقع در ناحیه $A$2:A3 را جستجو کرده و چون در این محدوده قبلاً عدد 1 درج شد، یک واحد به آن اضافه شده و عدد 2 بدست می آید.

سپس در محدوده $A$2:A4 جستجو شده و بزرگترین عدد قبلی که 2 است پیدا شده و مقدار 1 به آن اضافه شده و عدد 3 به دست می آید.

و به همین ترتیب سایر اعداد برای سلول هایی که قابل مشاهده هستند به ترتیب تولید می شوند.

توجه داشته باشید که قسمت اول سلول یعنی $A$2 به صورت مطلق نوشته شده و به معنی این است که شروع جستجو همیشه ثابت بوده و جابجا نمی شود.

اما قسمت دوم یعنی A2 به صورت نسبی تعریف شده و با کپی فرمول به سلول های پایین تر جابجا می شود.

برای درک بیشتر آدرس های مطلق و نسبی به این آدرس مراجعه کنید

آدرس های مطلق و نسبی در اکسل

مطالعه بیشتر