تجزیه و تحلیل داده ها مبحثی است که امروزه به علت وجود انبوه داده‌ها از زمان بکارگیری کامپیوتر

و بخصوص استفاده از اینترنت، محبوبیت بسیار زیادی در بین افراد پیدا کرده است.

اهمیت داده ها

با توجه به اینکه امروزه در دنیا داده‌ها در همه جا و به صورت گسترده وجود دارند،

نیاز است تا آنها را به طور مناسب جمع‌آوری، پایش و تحلیل کرده

و دانش موجود در این داده‌ها را استخراج و برای پیشبرد اهداف استفاده کرد.

افرادی که در این حوزه تخصص پیدا می‌کنند، با استفاده از تکنولوژی و روش‌های موجود در این حوزه

به سازمان‌ها در راستای رسیدن به اهداف خود و نیز شناسایی راهکارها و استراتژی‌های جدید کمک می‌کنند.

نقش افراد

به طور کلی می‌توان نقش‌های اصلی این افراد را به صورت زیر خلاصه کرد:

شناسایی و جمع‌آوری داده‌های مناسب در خصوص

مشتریان، رقبا، بازار، اقتصاد، مالی و داده‌ها فنی، انجام تحلیل‌های آماری، مالی، کمی و کیفی برای محصولات،

بازار و رقبا، تبدیل داده‌ها و تحلیل‌های انجام شده به گزارشات موثر و قابل اجرا  به افراد بالادستی و اجرایی.

برای مطالعه بیشتر در زمینه تجزیه و تحلیل داده و مشاهده دوره های آموزشی (آنلاین رایگان)

به وب سایت دیاکو به آدرس www.deyako.com  مراجعه نمایید.

تجزیه و تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها