ایجاد محدوده های متغییر در اکسل یکی از مهمترین و کاربردی ترین امکانات این نرم افزار می باشد.

ساده ترین حالت زمانی است که شما در یک ستون چند مقدار عددی را وارد کرده و جمع آن را در یک سلول نوشته اید.

این مقادیر هر روز بنا به نیاز تغییر می کنند و اعداد جدیدی به آنها اضافه می شود.

با وارد کردن اعداد جدید، مقدار جمع تغییر نمی کند و شما ناچاراً باید فرمول جمع را اصلاح کنید تا جمع شامل داده های جدید نیز باشد

محدوده R1:R5 را انتخاب کرده و برای آن نام “فروش” را اختصاص دهید

روش نام گذاری

برای نام گذاری بعد از انتخاب محدوده مطابق شکل نام را در قسمت نشان داده شده تایپ کرده و کلید Enter را فشار دهید

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

روش دیگر نامگذاری انتخاب سربرگ Formulas و انتخاب Define Name می باشد.

تذکر: در نوشتن نام محدوده مجاز به انتخاب فاصله نیستید و به جای آن باید از زیر خط استفاده کنید

مثلاً اگر اسم محدوده “میزان فروش” باشد باید به صورت “میزان_فروش” نوشته شود.

برای جمع اعداد ناحیه R1:R5 فرمول را به شکل زیر بنویسید

=SUM(فروش)

توجه داشته باشید که به جای نوشتن محدوده R1:R5 در فرمول از اسم ناحیه استفاده کرده ایم.

حال اگر اعداد بیشتری در ستون R وارد کنید می بینید که جمع تغییر نمی کند و فرمول به صورت اتوماتیک آپدیت نمی شود.

روش ایجاد نامگذاری پویا

برای رفع این مشکل و آپدیت اتوماتیک فرمول جمع، باید نام محدوده تعریف شده (فروش) به صورت دینامیک و متغییر باشد.

یعنی نام اختصاص داده شده باید به تناسب تعداد اعداد وارد شده تغییر کند برای ایجاد محدوده های متغییر به ترتیب زیر عمل می کنیم.

ابتدا از سربرگ Formulas بر روی Name Manager کلیک کنید

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

پنجره زیر ظاهر می شود. بر روی Edit… کلیک کنید

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

پنجره زیر باز می شود

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

ایجاد محدوده های متغییر در اکسل

درون کادر مقابل عنوان Refers to: کلیک کنید و فرمول را به صورت زیر داخل آن بنویسید

OFFSET($R$1,0,0,COUNTA(R:R),1)

اگر اکنون هر عددی که در به اعداد قبل اضافه شود نام محدوده (فروش) به صورت اتوماتیک گسنرش پیدا کرده و جمع اعداد تغییر می کند.

شرح مختصر تابع OFFSET

ساختار کلی این تابع به شکل زیر می باشد

OFFSET (Reference, row, cols ,[height],[width])

عبارت Reference شروع حرکت تابع می باشد در مثال بالا یعنی $R$1

عبارت row تعداد ردیف هایی که باید جابجا شود در مثال بالا صفر

عبارت Cols تعداد ستون هایی که باید جابجا شود در مثال بالا صفر

عبارت  [height] ارتفاع محدوده قابل جابجایی در مثال بالا یعنی COUNTA(R:R) (تعداد عددهای وارد شده)

عبارت  [width] عرض محدوده قابل جابجایی در مثال بالا مقدار 1

مقاله مرتبط لیست های بازشو متغییر در اکسل