لیست های بازشو متغییر

لیست های بازشو (کرکره ای) در اکسل به دو روش ساخته می شوند. یک روش استفاده از List در ابزار Data Validation است . اگر با این ابزار آشنا نیستید به این مقاله مراجعه نمایید.

و دیگری استفاده از combo Box است. هر دوی این ابزارها به صورت عادی فهرست ثابتی ایجاد می کنند.اما در این درس قصد داریم آنها را به صورت متغییر ایجاد کنیم.

یکی از این نمونه ها لیست های بازشو استانها و شهرستان های آنهاست که می توانید از اینجا آن را مطالعه کنید.

در این درس به عنوان نمونه ای دیگر، جدول پروفیل های فولادی که نمونه آنها را شاید در انتهای سررسیدها و سالنامه ها دیده باشید مورد بررسی قرار میدهیم.

برای نمونه دو جدول زیر مربوط به پروفیل تیرآهن معمولی (I شکل) و نبشی (L) هستند.

لیست های بازشو

لیست های بازشو

 

 

 

 

 

 

 

 

ستون No. اندازه را نشان می دهد. A مساحت و G وزن واحد طول را مشخص می کند. این دو جدول را در sheet2 ایجاد کرده و آنها را به جدول تبدیل می­کنیم. سپس در سربرگ Design نام جدول اول را IPE (جدول تیرآهن) و جدول دوم را L می گذاریم.

پس از انجام این کار به Sheet1 رفته و محدوده ای مانند شکل زیر را ایجاد می کنیم.

لیست های بازشو

لیست های بازشو

 

 

 

 

 

 

 

می خواهیم کارکرد این برگه به گونه ای باشد که در قسمت “انواع پروفیل” یک فهرست بازشو باشد تا بتوانیم از بین IPE و L یکی را انتخاب کنیم.

سپس با انتخاب هر کدام از آنها، فهرست اندازه های مربوط به هر کدام در قسمت “شماره” در دسترس قرار بگیرد.

در پایان نیز با انتخاب نوع و شماره پروفیل، مساحت و وزن آن را از جدول های پایه خوانده و نمایش داده می شود. برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم.

در Sheet1 بر روی سلول B1 (سلول مقابل نوع پروفیل) کلیک کنید. از سربرگ Data بر روی ابزار Data Validation کلیک کنید و زیر عنوان Allow عبارت List را انتخاب نمایید و در قسمت Source اسامی جدول ها یعنی IPE و L را نوشته و با کاما آنها را از هم جدا کرده و روی دکمه OK کلیک کنید

لیست های بازشو

لیست های بازشو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

در Sheet1 و در داخل خانه B2 (مقابل شماره) دوباره دستور Data validation را اجرا کرده و List را انتخاب نمایید و در قسمت Source فرمول را به صورت زیر بنویسید

لیست های بازشو

 

لیست های بازشو

INDIRECT($B$1&”[No.]”)

 

یعنی محتوای سلول B1 را با استفاده از علامت & در کنار No. قرار می دهد . از آنجا که محتوای سلول B1 یکی از عبارت های IPE و یا L می باشد و مقداری متنی است به همین منظور از دستور Indirect استفاده می کنیم.

برای آشنایی با دستور و کاربرد Indirect به این مقاله مراجعه نمایید

دستورهای فراخوانی مقادیر وزن و مساحت نیز فرمول های آشنای Vlookup هستند و پیچیدگی چندانی ندارند.

در مقابل سلول مساحت در sheet1 و در سلول B3 فرمول

IFERROR(VLOOKUP(B2,INDIRECT(B1),2,0),””)

را برای محاسبه مساحت ودر مقابل سلول وزن در sheet1 و در سلول B4 فرمول

 

IFERROR(VLOOKUP(B2,INDIRECT(B1),3,0),””)

را برای محاسبه وزن بنویسید.

 

برای آشنایی با تابع VLOOKUP به این مقاله مراجعه فرمایید

دانلود فایل این مقاله