مرتب سازی داده ها (Sort) در اکسل به روش های متفاوتی انجام می شود. شما می توانید اطلاعات خود را بر اساس یک ستون و یا چند ستون مرتب کنید.

همچنین می توانید اطلاعات را به صورت صعودی و یا به صورت نزولی مرتب نمایید.

روش دیگر استفاده از مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی می باشد.

ضمناً مرتب سازی بر اساس رنگ نوشته و یا رنگ پس زمینه نیز امکان پذیر می باشد.

در این پست با ذکر چند مثال مرتب سازی داده ها را بررسی می کنیم.

مرتب سازی بر اساس یک ستون

جدول زیر فروش تعدادی فروشنده در مناطق مختلف را نشان می دهد.

مرتب سازی داده ها

برای مرتب سازی داده ها بر اساس یک ستون به صورت زیر عمل می کنیم.

روی سلول دلخواهی از ستونی که قصد مرتب سازی بر اساس آن را دارید کلیک کنید.

ازسربرگ Data و از گروه Sort & Filter بر روی AZ برای مرتب سازی صعودی کلیک کنید

مرتب سازی داده ها

نتیجه را در شکل ببینید

مرتب سازی داده ها

تذکر: برای مرتب سازی نزولی بر روی ZA کلیک کنید

مرتب سازی بر اساس چند ستون

برای مرتب سازی بر اساس چند ستون به روش زیر عمل کنید

ازسربرگ Data و از گروه Sort & Filter بر روی ابزار Sort کلیک کنید

مرتب سازی داده ها

پنجره محاوره ای Sort باز می شود.

از لیست کشویی مقابل Sort by نام خانوادگی را انتخاب نمایید.

مرتب سازی داده ها

بر روی Add Level کلیک کنید

از لیست کشویی مقابل Then by میزان فروش را انتخاب نمایید.

مرتب سازی داده ها

بر روی Ok کلیک کنید

نتیجه مرتب سازی ابتدا بر اساس نام خانوادگی و سپس بر اساس میزان فروش نمایش داده می شود. (مرتب سازی از فروش کم به زیاد)

مرتب سازی داده ها

مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی

برای مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی لازم است ابتدا روش ایجاد این گونه لیست ها را بیاموزیم.

لیست سفارشی چیست؟

اگر نام یکی از ماههای میلادی را بنویسید و آن را به سمت پایین درگ کنید، می بینید که اسامی بقیه ماهها نوشته می شوند. و یا اگر اسم یکی از روزهای هفته را نوشته و به سمت پایین کپی کنید، اسامی بقیه روزهای هفته به صورت اتوماتیک نوشته می شوند.

اما این روش به صورت پیش فرض برای ماهها و روزهای شمسی امکان پذیر نیست.

برای اضافه کردن لیست سفارشی مثلاً ماههای شمسی، ابتدا اسامی ماهها را در یک ستون می نویسیم

سپس بر روی فایل کلیک کرده و از انتهای لیست Options را انتخاب می کنیم.

مرتب سازی داده ها

بر روی Advanced کلیک کرده و در نزدیک انتهای لیست و در قسمت General بر روی Edit Custom List کلیک می کنیم.

مرتب سازی داده ها

در پنجره ای که ظاهر می شود آدرس ناحیه ای که اسامی ماهها را نوشته ایم وارد کرده و بر روی دکمه Import کلیک می کنیم.

اسامی ماههای نوشته شده به لیست اضافه می شود.

مرتب سازی داده ها

اگر از این پس اسامی یکی از ماههای شمسی را نوشته و سلول را به سمت پایین کپی کنیم می بینیم که اسامی بقیه ماهها به صورت خودکار درج می شوند.

اکنون روش مرتب سازی بر اساس لیست سفارشی را مرور می کنیم.

اگر اسامی ماههای شمسی را به صورت صعودی مرتب کنیم این ماهها به صورت زیر نمایش داده می شوند

مرتب سازی داده ها

ولی ما قصد نداریم که اسامی ماهها بر اساس حروف الفبا مرتب سازی شود، بلکه می خواهیم که مرتب سازی لیست بر اساس ترتیب ماه انجام شود. برای این منظور از اکسل میخواهیم که مرتب سازی را بر اساس ترتیب لیست سفارشی ساخته شده انجام دهد.

مرتب سازی داده ها

 

مرتب سازی داده ها

اگر همچنین شما قصد داشته باشید که روزهای هفته را sort کنید، مرتب سازی بر اساس حروف الفبا انجام می شود . اما اگر منظور شما بر اساس ترتیب روزهای هفته باشد، در این حالت باید ابتدا لیست سفارشی روزهای هفته را ایجاد کرده و از اکسل بخواهید که مرتب سازی را بر اساس ترتیب لیست سفارشی روزهای هفته انجام دهد.