نگاهی به پنجره paste special در اکسل

یکی از پرکاربردترین ابزارهای اکسل پنجره paste special می باشد. هنگامی که شما مقداری را از اکسل کپی می کنید می توانید همین مقدار را در محدوده دیگری بچسبانید (یا به اصطلاح paste کنید).

اما آیا می دانید که مقدار کپی شده را می توانید با انتخاب های متعدد در ناحیه دیگری قرار دهید؟

در حالت کلی هنگام copy و paste تمام اطلاعات و خواص ناحیه انتخابی به ناحیه ای که عمل paste را در آن اجرا می کنید منتقل می شود.

اما اگر خواسته باشیم عمل paste کردن را اختصاصی و مدیریت کنیم از پنجره paste special استفاده می کنیم.

برای ورود به پنجره paste special به صورت زیر عمل می کنیم.

  • سلول یا محدوده ای از سلول هایی که قصد کپی آنها به ناحیه دیگری را داریم انتخاب می کنیم.
  • بر روی ناحیه انتخابی کلیک راست کرده و از پنجره ظاهر شده copy را انتخاب می کنیم (یا از کلید میانبر ctrl+c استفاده می کنیم)
  • سلول یا سلول های ناحیه مقصد را انتخاب کرده و کلیک راست می کنیم (اکنون می بینیم در بالای پنجره ظاهر شده عبارت paste special… فعال شده است). گزینه paste special تا زمانی که مقداری را در حافظه موقت کپی نکرده باشیم غیر فعال و غیر قابل انتخاب است.
  • اکنون بر روی گزینه paste special کلیک می کنیم که در این مرحله پنجره paste special به شکل زیرظاهر می شود.
نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

این پنجره دارای گزینه های زیادی می باشد که در ادامه با ذکر مثال هایی به معرفی آنها می پردازیم.

این پنجره دارای دو قسمت می باشد. گزینه paste و گزینه operation

در قسمت paste در حالت اولیه عبارت All در حالت انتخاب قرار دارد و منظور این است که کلیه خواص ناحیه انتخابی به مقصد منتقل می شوند (منظور از خواص مثل کادر، رنگ سلول، زمینه سلول و …و در واقع همان paste  کردن معمولی در اکسل می باشد)

گزینه های دیگر عبارتند از:

Formulas

یعنی اگر در یک ناحیه اطلاعاتی از قبیل مقدار ثابت، فرمول، رنگ زمینه، رنگ فونت، کادر (جدول کشی) ، نوع فونت داشته باشیم و بخواهیم آنها را به ناحیه دیگری paste کنیم، فقط مقادیر ثابت و فرمول ها در مقصد کپی می شوند و سایر خواص ذکر شده نادیده گرفته می شوند.

شکل 1

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

در سلول F5 فرمول منتقل شده اما چون ستون های E5 و D5 دارای مقدار نیستند نتیجه فرمول عدد صفر را نمایش می دهد.

توجه داشته باشید در این حالت رنگ زمینه، خط کشی، توضیحات سلول، فرمت و رنگ مقادیر و همچنین مقدار لیست کشویی یعنی سلول C8 منتقل نشده است. (سلول C8 دارای لیست کشویی با دو مقدار Yes و No می باشد)

Value

اگر در هنگام paste کردن این گزینه را انتخاب کنیم مانند حالت formulas عمل می کند با این تفاوت که دیگر فرمول منتقل نمی شود بلکه نتیجه فرمول به صورت یک عدد ثابت منتقل میگردد

شکل 2

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

در سلول F5 نتیجه حاصل ضرب دو عدد 5 8 به صورت یک مقدار ثابت منتقل شده و بقیه موارد مانند حالت قبل منتقل شده اند.

Format

انتخاب این گزینه باعث می شود فقط فرمت ناحیه انتخابی به ناحیه مقصد منتقل شود (منظور از فرمت رنگ فونت و زمینه، نوع فونت، کادر یا خط کشی اطراف سلول ها، حالت فونت (بولد، ایتالیک، زیر خط و …)

شکل 3

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

در این حالت فقط فرمت مقادیر سلول های انتخابی از قبیل رنگ زمینه، خط کشی، سایز فونت، رنگ فونت و فرمت دهی اعداد منتقل شده است.

اگر در سلول F1 عدد دلخواهی قرار دهید می بینید که با رنگ قرمز، سایز فونت 16 و دو رقم اعشار نمایش داده می شود.Comments انتخاب این گزینه فقط توضیحات سلول هایی که با استفاده از insert comments قرار گرفته اند را منتقل می کند

(سلول های دارای comments با یک مثلث کوچک قرمز رنگ در گوشه سمت چپ بالاب سلول مشخص می شوند – البته در صورتی که در تنظیمات اکسل این گزینه غیر فعال نشده باشد)

شکل 4

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

در این روش فقط توضیحات سلول منتقل می شود و سایر محتویات نادیده گرفته می شوند

Validation

اگر در ناحیه مبدا از data validation (قانون معتبرسازی داده های ورودی) استفاده کرده باشید این گزینه باعث انتقال این قانون به محل انتخابی میگردد. برای آشنایی با روش کار data validation به این مقاله مراجعه نمایید.

شکل 5

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

در این روش فقط لیست کشویی منتقل شده و سایر مقادیر و فرمت ها نادیده گرفته شده اند

All using source theme

استفاده از این گزینه زمانی مفید است که از یک تم یا الگو در یک صفحه استفاده کرده باشید

All except borders انتخاب این گزینه باعث می شود که تمام خصوصیات ناحیه انتخاب شده بغیر از خطوط جدول کشی (کادرهای اطراف سلول ها) به ناحیه انتخابی به همان شکل اولیه منتقل شوند

شکل 6

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

در این حالت فقط Border ها (خط کشی یا جدول کشی ها) منتقل نمی شوند. اما سایر مقادیر با فرمت و شکل کامل منتقل می شوند.

Column widths

برای انتقال عرض ستون ها به ناحیه انتخابی کاربرد دارد. استفاده از این گزینه غیر از پهنای ستون هیچ داده یا فرمتی را انتقال نمی دهد

شکل 7

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

همانطور که می بینید فقط عرض ستونها منتقل شده است

Formulas and number formats

این گزینه مشابه گزینه Formulas عمل می کند با این تفاوت که فرمت دهی اعداد را مانند استفاده از علامت % و یا کاما برای جداسازی هزارگان اعداد و تعداد اعشار را منتقل می کند

شکل 8

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

همانگونه که در تصویر مشخص شده مقادیر ثابت، فرمول ها و فرمت اعداد منتقل شده اند

values and number formats

این گزینه دقیقاً مانند Formulas and number formats عمل می کند با این تفاوت که به جای انتقال فرمول فقط نتیجه فرمول را جایگزین می کند

all merging conditional formats این گزینه در حالت عادی غیر فعال است و زمانی فعال می شود که در ناحیه انتخابی که قصد انتقال آن را دارید از ابزار conditional formatting استفاده کرده باشید.

گزینه Operatin

بخش دیگر پنجره paste special که برای انجام چهار عمل اصلی و همچنین تبدیل اطلاعات سطری به ستونی و بلعکس استفاده می شود دارای گزینه هایی به شرح ذیل است.

None به صورت پیش فرض در حالت انتخاب است و عمل خاصی را انجام نمی دهد.

Add اگر در یک یا چند سلول مقادیر عددی را وارد کرده باشید بدون استفاده از فرمول نویسی می توانید یک عدد دلخواه را به همه اعداد ناحیه انتخابی اضافه نمایید. برای این منظور عدد دلخواهی را در یک سلول وارد کرده و آن را کپی می کنیم ctrl+c

سپس با استفاده از کلیک راست و انتخاب paste special به پنجره paste special وارد می شویم. ناحیه اعدادی که میخواهیم عدد کپی شده را به آنها اضافه کنیم انتخاب کرده و سپس گزینه add را انتخاب کرده و بر روی کلید ok کلیک می کنیم. عدد کپی شده در حافظه به کلیه اعداد انتخابی اضافه میگردد.
(تذکر: اگر عدد کپی شده در حافظه منفی باشد از اعداد انتخابی کسر میگردد)

Subtract به روش بالا عمل می کنیم. این بار عدد کپی شده در حافظه از کلیه اعداد انتخابی کسر میگردد

Multiply انتخاب این گزینه و انجام عملیات بالا باعث می شود عدد واقع در حافظه موقت در کلیه اعداد انتخابی ضرب شود

تذکر: برای منفی کردن اعداد ناحیه انتخابی کافی است عدد کپی شده در حافظه موقت را 1- انتخاب کنیم

Divide انتخاب این گزینه و انجام عملیات بالا باعث می شود کلیه اعداد واقع در ناحیه انتخاب شده به عدد واقع در حافظه تقسیم شوند (تذکر: عدد واقع در حافظه نباید برای حالت تقسیم صفر انتخاب شود، چون باعث خطای نقسیم بر صفر می شود)

Transpose

اگر اطلاعاتی را که به صورت سطری در اکسل وارد کرده ایم بخواهیم به صورت ستونی در محل دیگری paste کنیم ابتدا آنها را انتخاب کرده و پس از راست کلیک کردن paste special را انتخاب نموده و از پنجره ظاهر شده مربع کنار transpose تیک زده و بر روی ok کلیک می کنیم.

اگر اطلاعات به صورت ستونی باشند انجام این عمل باعث می شود که اطلاعات به صورت سطری تبدیل شوند

شکل 9

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 10

نگاهی به پنجره paste special

نگاهی به پنجره paste special

Paste link

انتخاب این گزینه ناحیه مقصد را برابر ناحیه مبدا قرارمی دهد. یعنی اگر در اطلاعات ناحیه مبدا هر تغییری ایجاد کنیم اطلاعات ناحیه مقصد نیز تغییر خواهند کرد.