Flash Fill

یکی از ابزارهای مفید و پرکاربرد که از آفیس 2013 به نرم افزار اکسل اضافه شد، ابزار Flash Fill است. اما شاید ندانی که چه کاربردی دارد و مورد استفاده آن چیست.

در واقع Flash Fill با توجه به یک الگوی مشخص شده توسط کاربر، این الگو را به صورت هوشمند روی سایر اطلاعات پیاده سازی می کند

برای درک بیشتر کاربرد این ابزار، به مثال های زیر توجه نمایید.

مثال 1

جداسازی نام و نام خانوادگی:

در مثال زیر نام و نام خانوادگی در یک ستون نوشته شده است. می خواهیم نام را در یک ستون و نام خانوادگی را در ستون دیگری داشته باشیم. برای این منظور در اولین سلول زیر عنوان نام، اولین نام را می نویسیم و سپس نام نوشته شده و تمام سلول های خالی زیر آن را تا انتهای لیست انتخاب می کنیم. از سربرگ Data بر روی ابزار Flash Fill کلیک می کنیم (می توانیم از کلید میانبر Ctrl+E استفاده کنیم) همانطور که می بینید تمام اسامی مورد نظر در سلول های انتخابی درج می شوند.

برای درج نام خانوادگی به روش مشابه عمل می کنیم

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال 2

جداسازی نام و کد محصول:

همانطور که در جدول زیر می بینید می خواهیم نام محصول را از کد محصول جدا کرده و هر کدام را در یک ستون بنویسیم. مانند مثال قبل اسم اولین محصول را نوشته، سپس نام محصول نوشته شده و سلول های خالی زیر آن را تا انتهای لیست انتخاب کرده و از سربرگ  Data بر روی ابزار Flash Fill کلیک می کنیم (می توانیم از کلید میانبر Ctrl+E استفاده کنیم).

برای نوشتن کدها در ستون دلخواه همانند قبل اولین کد را نوشته و سپس کد نوشته شده به همراه سلول های خالی را انتخاب کرده و از سربرگ Data بر روی ابزار Flash Fill کلیک می کنیم (می توانیم از کلید میانبر Ctrl+E استفاده کنیم).

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال 3

بازنویسی شماره تلفن به روش دلخواه:

در این مثال در یک ستون تعدادی شماره تلفن را به حالت عادی نوشته ایم. می خواهیم برای خوانایی بیشتر تعداد رقم ها را با خط فاصله از هم جدا کنیم. برای این منظور اولین شماره تلفن را با قرار دادن خط فاصله بین رقم ها به صورت خواناتر می نویسیم و برای ایجاد الگویی مشابه برای سایر شماره تلفن ها از ابزار Flash Fill استفاده می کنیم. یعنی با نوشتن اولین الگو و سپس انتخاب بقیه سلول ها و استفاده از Flash Fill مشابه مثال های قبل، تمام شماره ها را به صورت الگوی دلخواه تغییر می دهیم.

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مثال 4

جداسازی حروف اول کلمات دوحرفی

همانطور که می بینید، در جدول زیر تعدادی اسامی دوحرفی (به صورت انگلیسی) قرار گرفته است. می خواهیم با استفاده از ابزار Flash Fill حروف اول هر کلمه را جدا کرده و کنار هم قرار دهیم.

همانند مثال های قبل حروف اول اولین کلمه را در اولین سلول می نویسیم. سپس این الگو و تمام سلول های خالی تا انتهای لیست را انتخاب کرده و از سربرگ Data بر روی ابزار Flash Fill کلیک می کنیم (می توانیم از کلید میانبر Ctrl+E استفاده کنیم)

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flash Fill

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد Flash Fill فقط به این مثال ها محدود نمی شود. شما می توانید در اولین سلول هر الگوی دلخواهی را تعیین کنید و Flash Fill به صورت هوشمند رابطه این الگو را روی سایر داده های لیست اعمال می کند.

فایل تصویری کاربرد Flash Fill