حفاظت از فایل های اکسل

یکی از ابزارهای مفید در اکسل paste picture link می باشد. این ابزار برای حفاظت از فایل های اکسل، در صورتی که قصد دارید آن را در اختیار دیگران قرار دهید بسیار مفید و پرکاربرد می باشد.

فرض کنیم قصد دارید فایل اکسلی را که تهیه کرده اید در اختیار دیگران قرار دهید بطوری که فقط قادر به مشاهده آن باشند و نتوانند تغییری در آن ایجاد کنند. برای این منظور یکی از روش ها این است که بر روی شیت مورد نظر پسورد قرار دهید و روش دیگر آن است که با استفاده از ابزار paste picture link آن را به یک تصویر تبدیل کرده و در اختیار سایرین قرار دهیم. استفاده از ابزار paste picture link عکس گرفته شده را به یک عکس دینامیک تبدیل می کند. یعنی با تغییر در فایل اصلی، محتوای عکس ایجاد شده تغییر می کند. حتی اگر ناحیه ای از کاربرگ (Worksheet) را هایلایت کنید، این تغییر در عکس گرفته شده نیز اعمال می شود.

برای این منظور به ترتیب زیر عمل می کنیم.

  • ناحیه مورد نظر را انتخاب می کنیم
  • با کلید ctrl+c آن را در حافظه کپی می کنیم
  • سربرگ Home را درحالت انتخاب قرار می دهیم
  • در نوار ابزار زیر سربرگ Home روی فلش کوچک کنار ابزار Paste کلیک می کنیم
  • از ابزارهای ظاهر شده بر روی Linked picture کلیک می کنیم
  • برای خروج از دستور کلید Esc را فشار می دهیم
  • تصویر ایجاد شده را با موس از روی ناحیه انتخابی جابجا می کنیم

می توانید این تصویر را تغییر سایز دهید، بچرخانید، به آن افکت های دلخواه اضافه کنید و یا آن را به یک شیت دیگر انتقال دهید و صفحه اصلی را پنهان کنید

اما همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، محتویات این تصویر به سلول های اولیه وابسته بوده و با هر تغییری در ناحیه داده ها، محتویات صفحه تصویر نیز تغییر خواهد کرد

شکل های زیر مراحل انجام کار را بیان می کنند.

حفاظت از فایل های اکسل

حفاظت از فایل های اکسل

حفاظت از فایل های اکسل

حفاظت از فایل های اکسل

حفاظت از فایل های اکسل

حفاظت از فایل های اکسل