خطاهای فرمول نویسی در اکسل

| #NAME? error | #VALUE! error | #DIV/0! error | #REF! error

هنگام کار در اکسل ممکن است با این خطاها برخورد کرده باشید.در این پست خطاهایی که هنگام فرمول نویسی در اکسل با آنها برخورد می کنیم و روش رفع این خطاها را خدمت شما عزیزان تقدیم می کنم.

خطای #####

وقتی در یک سلول این خطا ظاهر می شود معنی آن این است که عزض سلول برای نمایش محتوای سلول کافی نیست .

مثال هرض ستون A2 برای نمایش عدد 15000000 کافی نیست.

خطاهای فرمول نویسی در اکسل

خطاهای فرمول نویسی در اکسل

برای رفع این خطا روی خط جدا کننده سلول ها در بالای سلول کلیک کرده و اندازه عرض سلول را افزایش دهید.

نکته: با دابل کلیک روی خط جدا کننده سلول، عرض سلول به اندازه لازم تغییر می یابد

مطابق شکل در محل + کلیک کنید و عرض ستون را تغییر دهید

خطاهای فرمول نویسی در اکسل

خطاهای فرمول نویسی در اکسل

خطای #NAME?

این نوع خطا زمانی ایجاد می شود که نام فرمول را به طور صحیح وارد نکرده باشید.

مثال: به جای تایب فرمول SUM کلمه SU را وارد کرده ایم.

برای اصلاح خطا شکل صحیح فرمول را وارد کنید. کلمه SU را به SUM تغییر دهید

خطای #VALUE!

زمانی این خطا توسط اکسل نمایش داده می شود که نوع  ورودی (آرگومان) اشباه باشد.

مثال: در مثال زیر سعی کرده ایم کلمه Hi را با اعداد دیگری جمع نماییم.

برای رفع این نوع خطا می توانیم به دو روش عمل کنیم.

الف) نوع داده  نا مناسب را اصلاح کنیم مثلاً مقدار سلول A3 را به عدد تغییر دهیم

ب) از یک تابع استفاده کنیم که نوع داده متنی را نادیده بگیرد. مثلاً از تابع SUM استفاده کنیم.

خطای #DIV/0!

اکسل زمانی این خطا را نمایش می دهد که سعی کنید عددی را بر صفر و یا یک سلول خالی تقسیم کنید.

مثال: سلول A1 بر سلول A2 که دارای مقدار صفر است تقسیم شده است.

برای رفع این مشکل می توان به دو صورت عمل کرد.

الف) تغییر مقدار سلول A2 به عددی غیر صفر

ب) جلوگیری از نمایش خطا با استفاده از توابع منطقی (تابع IF)

مثلاً می توان برای جلوگیری از نمایش خطا از فرمول IF(A2=0,””,A1/A2) استفاده کرد. یعنی اگر مقدار سلول A2 برابر صفر باشد یک رشته خالی نمایش داده  شود و اگر این مقدار غیر صفر باشد آنگاه نتیجه تقسیم نمایش داده شود.

خطای #REF!

اکسل وقتی این خطا را نمایش می دهد که فرمول به یک سلول نامعتبر رجوع می کند.

مثال: در سلول C1 فرمول A1+B1 را می نویسیم. در این حالت سلول C1 به سلول های A1 و B1 رجوع می کند

بر روی ستون B راست کلیک کرده و گزینه Delete را انتخاب می کنیم.

سلول B1 را انتخاب نمایید. رجوع به سلول B1 یک ارجاع نامعتبر است.

برای رفع این مشکل می توانید عبارت #REF را در فرمول پاک کنید و یا با ساتفاده از کلید CTRL+Z و یا از گزینه Undo بالای صفحه به حالت قبل از حذف ستون B برگردید.

خطاهای فرمول نویسی در اکسل

خطاهای فرمول نویسی در اکسل