روش های آدرس دهی در اکسل

قبل از معرفی روش های آدرس دهی در اکسل ابتدا با مفهوم Reference آشنا می شویم.

Reference به یک سلول و یا یک محدوده از سلول ها گفته می شود که اطلاعات درون این سلول ها در داخل توابع و فرمول های اکسل مورد استفاده قرار می گیرند.

برای آدرس دهی در اکسل از دو روش استفاده می شود.

آدرس دهی نسبی

آدرس دهی مطلق

آدرس دهی نسبی: در این نوع آدرس دهی هیچ کاراکتری مورد استفاده قرار نمی گیرد و به طور ساده به سلول و یا محدوده ای از سلول ها اشاره می شود.

برای درک بهتر این مورد به یک مثال ساده توجه کنید.

فرض کنید در سلول A1 تا A10 تعدادی عدد دلخواه وارد کرده ایم. و در سلول C1 نیز یک عدد را وارد کرده ایم. می خواهیم تمام اعداد واقع در ستون A در عدد واقع در سلول C1 ضرب شوند. در سلول B1 علامت = را نوشته و ابتدا بر روی اولین عدد واقع در سلول A1 کلیک کرده و سپس علامت ضرب * را نوشته و سپس بر روی عدد واقع در سلول C1 کلیک می کنیم.حاصل ضرب اولین عدد سلول A1 در سلول C1 بدست می آید. حال اگر این فرمول را از سلول B1 تا B10 کپی کنیم می بینید که نتیجه بقیه سلول ها عدد صفر بدست می آید.

اگر بر روی سلول B2 کلیک کنید می بینید که فرمول عدد سلول A2 را در مقدار سلول C2 ضرب کرده است و چون در سلول C2 عددی وجود ندارد پس نتیجه فرمول صفر خواهد شد.

یعنی با کپی فرمول ها به سلول های پایین تر مرجع سلول ها به صورت خودکار تغییر می کند.

روش های آدرس دهی در اکسل

روش های آدرس دهی در اکسل

این روش پیش فرض اکسل می باشد. یعنی در حالت عادی اکسل از روش آدرس دهی نسبی استفاده می کند. این روش کاربردهای بسیار زیادی دارد. در مثال بالا اگر شما بخواهید هر سلول  واقع در ستون A در عدد مقابل خود در ستون C ضرب شود باید اولین عدد سلول A1  را در اولین عدد سلول C1 ضرب کرده و فرمول را به سلول های پایینی کپی کنید. (بدیهی است که در مقابل هر سلول واقع در ستون A باید یک عدد در سلول ستون C وجود داشته باشد)

آدرس دهی مطلق: در این نوع آدرس دهی برای آنکه مرجع سلول در هنگام کپی کردن به سایر سلول ها جابجا نشود باید قبل از آدرس سلول یک علامت $ قرار دهیم. در مثال بالا فرض کنید می خواهیم زمانی که اولین حاصل ضرب را بدست آوردیم با کپی کردن فرمول بدست آمده به سلول های پایین تر مقدار سلول C1 جابجا نشود و همه اعداد واقع در ستون A فقط در مقدار سلول C1 ضرب شوند.

برای این منظور می توانیم فرمول سلول B1 را به این صورت بنویسیم:

=A1*C$1

روش های آدرس دهی در اکسل

روش های آدرس دهی در اکسل

در آدرس دهی مطلق می توانید با توجه به نیاز خود محل علامت $ در فرمول را مشخص نمایید. چون در این مثال ما فرمول را از بالا به پایین کپی می کنیم بنا بر این درسلول B1 آدرس به صورت A1*C1 نوشته می شود و در سلول B2 آدرس به صورت A2*C2 و در سلول B3 آدرس به صورت A3*C3 تبدیل خواهد شد. همانطور که می بینید در این فرمول ها مقدار C1 به C2 و سپس به C3 و غیره تغییر خواهد کرد و همچنین می بینید که تنها جزیی از فرمول که تغییر می کند اندیس های C هستند (اعداد واقع در کنار حرف C و خود C بدون تغییر باقی مانده است پس نیازی به تایپ علامت $ قبل از حرف C نداریم. البته اگر فرمول را به صورت :

=A1*$C$1

نیز بنویسیم تفاوتی در نتیجه کار نخواهد داشت.

اگر در این حالت یعنی زمانی که فرمول را به صورت =A1*$C$1 بنویسیم با کپی کردن فرمول به سمت راست و چپ همیشه مقدار سلول C1 ثابت می ماند.

پس به طور خلاصه می توان علامت $ را در سه حالت در نظر گرفت.

همانطور که می دانید آدرس هر سلول از دو قسمت تشکیل شده، قسمت حرفی (معرف ستون) که یکی از حروف انگلیسی و یا ترکیبی از آنها می باشد و قسمت عددی (معرف ردیف)  که نشان دهنده ردیف آن سلول می باشد.

علامت $ قبل از قسمت حرفی  باعث جلوگیری از تغییر مکان آدرس سلول به چپ و راست می شود

علامت $ قبل از قسمت عددی باعث جلوگیری از تغییر مکان آدرس سلول به بالا و پایین می شود

علامت $ قبل از هردو قسمت  باعث جلوگیری از تغییر مکان آدرس سلول به چپ و راست و یا بالا و پایین می شود

پس با توجه به نیاز خود می توانید از آدرس دهی مطلق و یا نسبی استفاده کنید.

موفق باشید.

نظر فراموش نشود