کاربرد اکسل در حسابداری

در این پست از نرم افزار اکسل برای تسهیل گزارش گیری از پرداخت به پرسنل استفاده شده است.

فرض کنید به افرادی که با شما کار می کنند در تاریخ های مختلف مبالغی را به عنوان مساعده حقوق پرداخت کرده اید. در یک شیت اسامی و مشخصات نفرات همراه با کد پرسنلی هر شخص ثبت شده است. در شیت دیگر مبلغ مساعده های پرداختی را فقط با ذکر شماره پرسنلی هر فرد یاداشت کرده اید. اکنون اگر بخواهید بدانید که جمع دریافتی هر نفر و تعداد دریافت های او چقدر است در شیتی به نام “جمع پرداختی” فرمول های لازم جهت این کار نوشته شده است.

در شیت “پرسنل”  اسامی و مشخصات پرسنل ثبت شده است. در شیت “پرداختها” مبالغ پرداختی به پرسنل و در شیت “جمع پرداختی” جمع مبالغ پرداختی به هر شخص مشخص میگردد.

در این مثال از فرمولهای برداری استفاده شده است. برای نوشتن فرمول های برداری پس از نوشتن فرمول باید به جای فشار کلید Enter از ترکیب Ctrl+Shift+Enter استفاده کنیم و علامت {  } ابتدا و انتهای  فرمول به صورت اتوماتیک ایجاد میگردند و نباید آنها را تایپ کنیم.

فرمولهای استفاده شده در هر سلول در تصویر مشخص شده اند.

ضمناً در شیت “پرداختها” محدوده A1:C100 به نام “پرداختها” نامگذاری شده است. و ستون B1:B100 از همین صفحه به نام “شماره_پرسنلی” نامگذاری شده است. در فرمولهای نیز از این نام ها استفاده شده است.

برای نامگذاری یک ناحیه یا باید اسم مورد نظر را در کادر نام و یا از طریق سربرگ فرمول ها و سپس از گزینه Define name استفاده نمایید.

در آینده روش نامگذاری و استفاده از نام  در فرمول ها در مقاله جداگانه ای تشریح خواهد شد.

برای آشنایی با نامگذاری محدوده ها در اکسل به این مقاله مراجعه فرمایید

کاربرد اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری

 

 

 

 

کاربرد اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری

کاربرد اکسل در حسابداری