توابع INDEX+MATCH

در اینکه تابع VLOOKUP یکی از قوی ترین و مفیدترین فرمول هاست شکی نیست. اما این تابع دارای یک اشکال اساسی است، شما نمی توانید توسط این تابع عملیات جستجو به سمت راست را انجام دهید. (اگر جهت صفحه فارسی باشد جستجو به سمت راست و اگر انگلیسی باشد جستجو به سمت چپ امکان پذیر نیست)

فرض کنید در جدول زیر برای آنکه بدانیم مقدار فروش چه کسی 2133 تومان می باشد تابع VLOOKUP نمی تواند این کار را انجام دهد. چون تابع VLOOKUP فقط  پاسخ را در ستون سمت راست مقدار مورد جستجو برمیگرداند.

توابع INDEX+MATCH

توابع INDEX+MATCH

یکی از راههای ساده حل مشکل انتقال ستون فروش به سمت راست اسامی فروشندگان است! اما این راه حل منطقی نیست. همانطور که می دانید ممکن است در همین جدول بخواهیم جستجو را بر اساس مقدار سود انجام دهیم و یا موارد دیگر. پس برای هر جستجو مجبوریم ستون مورد جستجو را به سمت راست انتقال دهیم.

راه حل این موضوع استفاده از ترکیب توابع INDEX+MATCH است (OFFSET+MATCH) را نیز می توانید استفاده کنید.

شکل کلی ترکیب این توابع به صورت زیر است.

=INDEX(ستون اطلاعات مورد جستجو,MATCH(صفر,ستونی که شامل داده مورد نظر است, مقداری که به دنبال آن می گردید ))

برای مثال ((INDEX($B$2:$B$14,MATCH(1088,$D$2:$D$14,0 = موقعیت عدد 1088 در ناحیه D2:D14 را پیداکرده و پاسخ مناسب را از ناحیه B2:B14 برمیگرداند (مقدار سمت چپ مورد جستجو)

مثال های بیشتر را در جدول زیر ببینید.

توابع INDEX+MATCH

توابع INDEX+MATCH

برای مطالعه مقاله Vlookup به لینک زیر مراجعه نمایید

آموزش تابع Vlookup