تکمیل خودکار خطوط جدول

صفحه گسترده

اکسل یک برنامه صفحه گسترده است (Spread Sheet) و منظور از صفحه گسترده ساختار جدول مانند آن و امکان انجام محاسبات ریاضی آن است.

به کلیه نرم افزارهایی که ساختار جدولی داشته و امکان انجام محاسبات ریاضی در آنها وجود داشته باشد صفحه گسترده گفته می شود.

کادرکشی (جدول کشی اطراف سلول ها)

تکمیل خودکار خطوط جدول

تکمیل خودکار خطوط جدول

به دلیل ساختار جدول مانند، معمولاً پس از ورود اطلاعات در بسیاری از اوقات لازم است پس از ورود داده ها خطوط اطراف جدول را رسم کنیم.

برای این منظور از کادر … Format Cells و از قسمت Border خطوط اطراف جدول را ایجاد می کنیم.

(لازم به یادآوری است که در این ویدیو مفهوم جدول در اکسل مورد نظر نیست و فقط کادر کشی اطراف اطلاعات مد نظر است.

چون خود جدول و خواص آن در اکسل بحث کاملاً جداگانه ای است که در در یک فرصت مناسب به آن پرداخته خواهد شد.)

اما خط کشی اطراف جدول همیشه راحت نیست و ممکن است با انتقال قسمتی از اطلاعات،

این کادرها جابجا شده و یا با کپی اطلاعات از سلول های دیگر که دارای کادر کشی متفاوتی هستند،

مجبور به ایجاد مجدد خطوط اطراف سلول ها باشیم.

هدف ما

در این پست قصد دارم که با استفاده از امکانات ابزار Conditional Formatting این پروسه را اتوماتیک کنیم.

یعنی با ورد اطلاعات جدید، تکمیل خودکار خطوط جدول انجام شده و نیازی به اجرای دستی آنها نداشته باشیم.

ما در این ویدیو نشان می دهیم که با استفاده از ابزار Conditional formatting می توان در صورت وارد کردن اطلاعات یک سلول

خطوط اطراف اطلاعات به صورت اتوماتیک ایجاد شده و در صورت حذف هر یک از این اطلاعات، خطوط ایجاد شده نیز پاک شوند.

برای مطالعه بیشتر به مقالات:

قالب بندی شرطی

چگونه با «Conditional Formatting» سطرها را در اکسل برجسته کنیم؟

مراجعه فرمایید