جمع شرطی در اکسل

در پست قبلی تابع SUMIF را بررسی کردیم و گفتیم که این تابع برای جمع زدن یک ناحیه از اعداد با اعمال شرط خاصی به کار می رود. این تابع فقط یک شرط را می پذیرد. حال اگر بخواهیم جمع را با اعمال بیش از یک شرط داشته باشیم باید از تابع SUMIFS استفاده نماییم.

شکل کلی این تابع به صورت

[SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2=

در این تابع بر خلاف SUMIF اول باید محدوده ای را که قصد جمع زدن داده های آن را داریم (داده های نوع عدیی) وارد نماییم و سپس محدوده های شرط را تعیین کنیم.

در مثال شکل زیر نحوه انجام کار مشخص شده است.

می خواهیم جمع کل مبلغ فروش فروشنده ای به اسم “علی” را به شرطی که تعداد کل فروشها بیشتر از 10 عدد باشد بدست آوریم.

همانطور که ملاحظه میگردد، در این مثال باید دو شرط را با هم داشته باشیم . شرط اول نام فروشنده که باید “علی” باشد و شرط دوم اینکه تعداد فروش از 10 عدد بیشتر باشد.

همانطور که در جدول دیده می شود فرمول باید جمع کل فروش ردیف های 4 و 13 جدول را نمایش دهد.

فرمول را به صورت زیر وارد می کنیم.

( “R2:R14,”>10,”علی=”,SUMIFS(T2:T14,Q2:Q14=

جمع شرطی در اکسل

جمع شرطی در اکسل

حال اگر فرمول فوق را به صورت

( “R2:R14,”>=10,”علی=”,SUMIFS(T2:T14,Q2:Q14=

وارد کنیم مبلغ ردیف 1 نیز به جمع اضافه خواهد شد.

جمع شرطی در اکسل

جمع شرطی در اکسل

دانلود آموزش تصویری تابع شرطی IF

برای مطالعه بیشتر به مقاله”تابع Sumifs اکسل ، محاسبه جمع برخی از اطلاعات در یک مجموعه داده” مراجعه فرمایید