چگونه از تغییرات فایل های اکسل خود توسط دیگران آگاه شویم؟

By |۱۳۹۶-۴-۲۲ ۰۵:۰۹:۱۶ +۰۰:۰۰دی ۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|1 ديدگاه

ردیابی تغییرات در فایل های اکسل فرض کنید در اداره ای مشغول به کار هستید و فایل هایی که در محیط اکسل ایجاد کرده اید توسط سایر همکاران شما نیز مورد استفاده قرار می گیرند. شما به عنوان مدیر لازم است بدانید که فایل های ایجاد شده توسط چه کسانی تغییر داده شده اند و چه تغییراتی درفایل ایجاد شده است. آنگاه تصمیم می گیرید که آیا این تغییرات قابل قبول هستند و یا نه. تنها در صورتی که اجازه تغییرات توسط شما داده شود [...]