روش های آدرس دهی در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۶ ۰۹:۲۵:۴۰ +۰۰:۰۰آبان ۲۹ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|10 Comments

روش های آدرس دهی در اکسل قبل از معرفی روش های آدرس دهی در اکسل ابتدا با مفهوم Reference آشنا می شویم. Reference به یک سلول و یا یک محدوده از سلول ها گفته می شود که اطلاعات درون این سلول ها در داخل توابع و فرمول های اکسل مورد استفاده قرار می گیرند. برای آدرس دهی در اکسل از دو روش استفاده می شود. آدرس دهی نسبی آدرس دهی مطلق آدرس دهی نسبی: در این نوع آدرس دهی هیچ کاراکتری مورد استفاده قرار نمی [...]