روش فراخوانی تصاویر در سلول های اکسل

By |۱۳۹۸-۲-۱۸ ۱۰:۲۸:۰۴ +۰۰:۰۰مرداد ۱۱ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|23 Comments

فراخوانی تصاویر در اکسل. همانطور که با استفاده از فرمول Vlookup در اکسل می توان مطالب وابسته به یک کد را به صورت اتوماتیک احضار کرد. با روش زیر میتوان ابن کار را با تصاویر انجام داد. ابتدا تصاویر را در ستون A قرار دهید. (Inser Picture) اندازه سلول باید متناسب با سایز تصویر باشد. در ستون B اسامی یا کد پرسنلی مربوط به هر تصویر را وارد نمایید. در ستون C و در یک سلول دلخواه مثلاً C1 یک لیست بازشو از اطلاعات ستون B ایجاد نمایید. روش کار مطابق تصاویر 1 تا 3 [...]