حل معادله درجه دوم به کمک اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۱۹ ۰۵:۱۱:۱۸ +۰۰:۰۰خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|4 Comments

حل معادله درجه دوم از اکسل در زمینه های مختلفی استفاده می شود. یکی از این زمینه ها حل مسائل ریاضی به کمک اکسل است. توابع ریاضی و مثلثات اکسل را می توانید از گروه Formulas و از زیرگروه Math & Trig مشاهده نمایید. استفاده از تابع IF در حل معادله در این پست حل معادله درجه دوم که در کتاب های دوره دبیرستان آن را دیده اید به کمک اکسل (البته بدون استفاده از توابع داخلی اکسل) و فقط به کمک تابع IF به [...]