تجزیه و تحلیل داده ها

By |۱۳۹۸-۶-۱۹ ۰۷:۰۷:۵۱ +۰۰:۰۰تیر ۱۰ام, ۱۳۹۸|آموزش اکسل|13 Comments

تجزیه و تحلیل داده ها مبحثی است که امروزه به علت وجود انبوه داده‌ها از زمان بکارگیری کامپیوتر و بخصوص استفاده از اینترنت، محبوبیت بسیار زیادی در بین افراد پیدا کرده است. اهمیت داده ها با توجه به اینکه امروزه در دنیا داده‌ها در همه جا و به صورت گسترده وجود دارند، نیاز است تا آنها را به طور مناسب جمع‌آوری، پایش و تحلیل کرده و دانش موجود در این داده‌ها را استخراج و برای پیشبرد اهداف استفاده کرد. افرادی که در این حوزه تخصص [...]