درج شماره ردیف ترتیبی در اکسل برای سلول هایی که پنهان نیستند

By |۱۴۰۰-۹-۸ ۱۱:۵۲:۳۰ +۰۰:۰۰آذر ۸ام, ۱۴۰۰|آموزش اکسل|بدون ديدگاه

درج شماره ردیف ترتیبی هنگامی که قصد دارید از فایلی که دارای شماره ردیف بوده و تعدادی از ردیف آن پنهان شده اند گزارش چاپی تهیه کنید، دیگر شماره ردیف ترتیب درستی ندارد و به همین دلیل گزارش ظاهر نامطلوبی خواهد داشت. در این حالت دو راه بیشتر ندارید. یا باید ستون شماره ردیف را حذف کنید و یا آن را به صورت دستی تغییر دهید. این روش کاری غیر اصولی و زمان بر خواهد بود و پس از آشکار شدن ردیف های پنهان، ردیف [...]