توابع ریاضی و مثلثات در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۸ ۰۳:۳۱:۲۳ +۰۰:۰۰تیر ۲ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|1 ديدگاه

توابع ریاضی و مثلثات در اکسل توابع ریاضی و مثلثات در اکسل در جدول زیر تعدادی از توابع پرکاربرد ریاضی و مثلثات آورده شده است. امیدوارم مورد استفاده شما عزیزان قرار گیرد. توضیحات نام تابع و مثال قدر مطلق یک عدد ABS   مثال =ABS (-4.5) کسینوس (زاویه ورودی باید به رادیان باشد) COS مثال =COS (3.14) کسینوس معکوس (arccos) ACOS مثال =ACOS (-1) کسینوس هیپربولیک معکوس arccosh)) ACOSH مثال =ACOSH(11.57) تانژانت معکوس ATAN مثال =ATAN(1) تبدیل رادیان به درجه DEGREES مثال =DEGREES(3.1415) عدد [...]