کادر توضیحات اکسل (comments)

By |۱۳۹۶-۵-۱ ۱۳:۳۰:۳۴ +۰۰:۰۰تیر ۸ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|بدون ديدگاه

کادر توضیحات اکسل comments هنگام قراردادن توضیحات در سلول های اکسل (insert comments) همیشه یک مستطیل ساده ظاهر می شود و ما توضیحات مربوط به آن سلول را در این کادر می نویسیم. آیا راهی برای تغییر شکل و زمینه این مستطیل ساده وجود دارد؟ پاسخ مثبت است. با تغییر شکل این کادر میتوانیم ظاهر حرفه ای تری به اسناد و فایل های خود بدهیم و آنها را از حالت یک نواخت خارج نماییم. برای انجام این کار مراحل زیر را به ترتیب انجام می [...]