۱۲ ۰۳, ۱۳۹۶

کاربرد تابع Match در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۵ ۰۶:۱۱:۰۶ +۰۰:۰۰خرداد ۱۲ام, ۱۳۹۶|توابع اکسل|22 Comments

کاربرد تابع Match در اکسل در بسیاری از موارد لازم است تا دو لیست از داده ها را با هم مقایسه کرده و اختلاف آنها را مشخص کنیم. در این مورد استفاده از کاربرد تابع match در اکسل که ساختار ساده ای دارد بسیار کارساز خواهد بود. ساختار کلی این تابع به شرح زیر می باشد =Match(lookup_value,lookup_array,[match_type]) منظور از lookup_value در فرمول مقداری است که قصد داریم تکراری بودن یا تکراری نبودن آن را چک کنیم منظور از lookup_array ناحیه ای است که مقدار مورد نظر [...]

۱۱ ۰۶, ۱۳۹۴

توابع INDEX+MATCH

By |۱۳۹۶-۴-۲۶ ۱۲:۱۰:۴۸ +۰۰:۰۰شهریور ۱۱ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|13 Comments

توابع INDEX+MATCH در اینکه تابع VLOOKUP یکی از قوی ترین و مفیدترین فرمول هاست شکی نیست. اما این تابع دارای یک اشکال اساسی است، شما نمی توانید توسط این تابع عملیات جستجو به سمت راست را انجام دهید. (اگر جهت صفحه فارسی باشد جستجو به سمت راست و اگر انگلیسی باشد جستجو به سمت چپ امکان پذیر نیست) فرض کنید در جدول زیر برای آنکه بدانیم مقدار فروش چه کسی 2133 تومان می باشد تابع VLOOKUP نمی تواند این کار را انجام دهد. چون تابع [...]

عنوان

Go to Top