توابع COUNT و COUNTA در اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۲۰ ۰۴:۴۵:۱۰ +۰۰:۰۰خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|بدون ديدگاه

توابع COUNT و COUNTA در این مقاله ساختار و کاربرد توابع شمارشی COUNT و COUNTA در اکسل را خدمت تمام همراهان عزیز تقدیم می کنم. از تابع COUNT جهت شمارش اعداد یک ناحیه انتخابی استفاده می کنیم. فرم کلی توابع COUNT  و COUNTA به شکل زیر می باشند. =COUNT(value1, [value2], ...) =COUNTA(value1, [value2], ...)   در این تابع Value1 یک مقدار یا یک ناحیه است که می خواهیم تعداد آن را شمارش کنیم.  Value2 و ... مقادیر دیگری هستند که در صورت تمایل می توانیم [...]