چگونه مجموع رقمهای یک عدد را حساب کنیم

By |۱۳۹۶-۴-۲۶ ۰۷:۲۱:۰۶ +۰۰:۰۰تیر ۲۴ام, ۱۳۹۵|آموزش اکسل|3 Comments

چگونه مجموع رقمهای یک عدد را حساب کنیم چگونه مجموع رقمهای یک عدد را حساب کنیم فرض کنید عدد 265 را در خانه M3 نوشته ایم و میخواهیم با پیدا کردن یک فرمول جمع رقمهای این عدد را بدست آوریم یعنی (13=5+6+2) هدف از بدست آوردن این فرمول آموزش تعدادی از توابع متنی اکسل است که در ادامه مثال آنها را شرح خواهم داد. برای محاسبه مجموع ارقام ابتدا باید بتوانیم رقم های عدد داده شده را از هم جدا کنیم. برای این [...]