نوشتن برنامه جستجوی ساده در اکسل

By |۱۳۹۸-۱-۳۰ ۰۸:۳۷:۰۸ +۰۰:۰۰فروردین ۳۰ام, ۱۳۹۸|توابع اکسل|بدون ديدگاه

جستجو و استخراج نتایج دلخواه از داده های ورودی یکی از کاربردی ترین تکنیک های اکسل است. شاید شما قصد داشته باشید گزارشی از اقلام خروجی انبار در هفته گذشته را تهیه کنید و یا شاید بخواهید که اسامی افرادی از لیست چند صد نفری را استخراج کنید. برای این منظور کافی است تمام یا قسمتی از حروف مورد نظر را در یک سلول وارد کرده و از اکسل بخواهید تمام اسامی که دارای کلمه مورد نظر هستند را برای شما در یک لیست نمایش [...]