پیام های خطا و روش حل آنها در اکسل

By |۱۳۹۸-۲-۱۱ ۰۹:۰۶:۰۹ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۸|توابع اکسل|بدون ديدگاه

پیام های خطا در اکسل پیام های خطا هنگام نوشتن فرمول در اکسل روی می دهند و این خطاها در سلول حاوی فرمول نشان داده می شوند. سلولی که دارای مشکل باشد با یک علامت مثلث سبزرنگ مشخص می شود. پیام های خطا در اکسل هنگام کلیک در سلول دارای خطا یک علامت هشدار در کنار سلول نشان داده می شود که با کلیک بر روی آن گزینه های مختلفی مطابق تصویر زیر نمایش داده می شود. پیام های خطا در اکسل [...]