کاربرد اکسل در حسابداری

By |۱۳۹۶-۵-۱ ۱۳:۳۶:۰۱ +۰۰:۰۰آبان ۱۶ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|2 Comments

کاربرد اکسل در حسابداری در این پست از نرم افزار اکسل برای تسهیل گزارش گیری از پرداخت به پرسنل استفاده شده است. فرض کنید به افرادی که با شما کار می کنند در تاریخ های مختلف مبالغی را به عنوان مساعده حقوق پرداخت کرده اید. در یک شیت اسامی و مشخصات نفرات همراه با کد پرسنلی هر شخص ثبت شده است. در شیت دیگر مبلغ مساعده های پرداختی را فقط با ذکر شماره پرسنلی هر فرد یاداشت کرده اید. اکنون اگر بخواهید بدانید که جمع [...]