Data Validation

By |۱۳۹۶-۱۲-۱۲ ۰۴:۱۸:۲۷ +۰۰:۰۰اسفند ۱۲ام, ۱۳۹۶|آموزش اکسل|101 Comments

Data Validation در این مقاله دو نکته بسیار مهم و کاربردی را یاد می گیرید. وارد کردن تاریخ به صورت یک عدد بدون "/" و قرار دادن "/" به صورت اتوماتیک توسط اکسل استفاده از ابزار Data Validation جهت یادآوری روش صحیح ورود تاریخ و جلوگیری از ورود تاریخ به فرمت نامناسب وقتی که در اکسل مشغول کار هستید و مجبورید که در یک ستون تاریخ تولد افراد یا تاریخ سررسید چک ها را ثبت نمایید، بخصوص زمانی که این تاریخ ها زیاد باشند تایپ [...]