کاربرد تابع IF 

By |۱۳۹۸-۶-۲۰ ۰۶:۲۶:۴۷ +۰۰:۰۰تیر ۱۲ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|1 ديدگاه

کاربرد تابع IF در اکسل یکی از توابع بسیار مفید و کاربردی اکسل تابع IF می باشد. با استفاده از این تابع می توان با توجه به شرایط دلخواه، جواب مورد نظر را به دست آورد. به عنوان مثال در لیست حقوق و دستمزد افراد (شکل زیر) در ستون مالیات می توان با قرار دادن تابع IF به شرط برقرار بودن رابطه خاصی مالیات را محاسبه نمود. کاربرد تابع IF در اکسل ساختار تابع شکل کلی تابع IF به صورت  (مقدار اگر شرط [...]