جمع فروش هفته آخر در اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۱۹ ۰۶:۴۱:۰۲ +۰۰:۰۰شهریور ۱۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|2 Comments

جمع فروش هفته آخر در این پست می خواهم روش محاسبه فروش و میانگین هفت روز آخر را بدون توجه به اینکه جدول اطلاعات دارای چند ردیف باشد خدمت شما دوستان عزیز تقدیم کنم. فرض کنید دارای جدولی از فروش در تاریخ های مختلف هستید (شکل زیر) و هر روزه نیز اطلاعات جدیدی به این جدول افزوده می شود. می خواهیم با استفاده از چند فرمول و ترکیب کردن این فرمول ها به صورت پویا همیشه جمع و میانگین فروش آخرین هفت روز را محاسبه [...]