رسم نمودار توابع مثلثاتی

در این مقاله رسم نمودار توابع مثلثاتی را بررسی می کنیم.

در ستون A از Sheet1 مقادیز زاویه ها را به فاصله 10 تا 360 وارد می کنیم. (می توانید به دلخواه فواصل زاویه ها را کم یا زیاد کنید) 

در حالت پیش فرض مقدار زاویه در اکسل در واحد رادیان محاسبه می شود. مثلاً می دانیم که سینیوس زاویه 30 درجه برابر 0.5 می باشد اما اگر فرمول را به صورت =sin(30) بنویسیم نتیجه عدد -0.98803 خواهد شد. این مقدار برابر سینیوس زاویه 30 رادیان می باشد.

 ما در اولین مرحله این زوایا را به واحد درجه تبدیل می کنیم و سپس نمودار را بر اساس آن رسم می کنیم.

برای تبدیل رادیان به درجه به این شکل عمل می کنیم. R*pi()/180=D یعنی مقدار رادیان را در عدد پی که تقریباً برابر (3.14) ضرب کرده و بر 180 تقسیم می کنیم. (اگر از مقدار 3.14 به جای عدد پی استفاده کنیم مقادیر بدست آمده با مقادیر واقعی اختلاف اندکی خواهند داشت)

ما قصد داریم با استفاده از مقادیر یک کامبو باکس بین نمودارهای سینوس و کسینوس تغییر وضعیت دهیم. یعنی با انتخاب کلمه سینوس از لیست پایین افتادنی نمودار سینوس را رسم کنیم و با انتخاب کلمه کسینوس نمودار کسینوس جایگزین نمودار سینوس شود.

برای این منظور از سربرگ Developer یک کامبوباکس را در یک سلول دلخواه قرار می دهیم.

تذکر: سربرگ Developer در حالت پیش فرض فعال نیست، برای قرار دادن آن در نوار ابزار مطابق تصویرهای زیر عمل نمایید

رسم نمودار توابع مثلثاتی

رسم نمودار توابع مثلثاتی

برای قرار دادن کامبوباکس، پس از انتخاب بر روی قسمتی از صفحه کلیک کرده و کلید چپ موس را نگهداشته و به یک سمت بکشید. بر روی کامبو باکس راست کلیک کرده و Format control را انتخاب می کنیم. در پنجره تنظیمات و در قسمت Input range  محدوده  C2:C3 که در این مثال در آنها عبارت “سینوس و کسینوس ” نوشته شده است را انتخاب می کنیم. و در قسمت Cell link یک سلول مثل C4 را انتخاب می کنیم. (سلول لینک با انتخاب سینوس عدد 1 و با انتخاب کسینوس عدد 2 را نمایش می دهد)

رسم نمودار توابع مثلثاتی

رسم نمودار توابع مثلثاتی

اکنون با استفاده از اولین دستور IF که در سلول مقابل اولین زاویه یعنی سلول B2 نوشته می شود، اگر عدد سلول لینک شده به کامبوباکس 1 باشد مقدار سینوس و اگر عدد 2 باشد مقدار کسینوس زاویه محاسبه میگردد و نمودار بر اساس این مقدار رسم میگردد.

فرمول نوشته شده به این شکل می باشد.  

((IF($C$4=1,SIN(A2*3.14/180),COS(A2*3.14/180=

برای بقیه زوایا این فرمول را تا مقابل زاویه 360 رادیان کپی می کنیم

برای رسم نمودار توابع مثلثاتی، ابتدا محدوده داده های جدول (مقادیر ستون B که براساس درجه هستند) را انتخاب کرده و از سربرگ Insert از گروه Chart یکی از انوع نمودار Scatter را انتخاب می کنیم.

می توانید ظاهر نمودار را به دلخواه تغییر دهید

شکل های زیر را ببینید

رسم نمودار توابع مثلثاتی

رسم نمودار توابع مثلثاتی

رسم نمودار توابع مثلثاتی

دانلود فایل رسم نمودار توابع مثلثاتی