مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

در این مقاله می خواهیم اطلاعات دو لیست در اکسل را با هم مقایسه نموده و ورودی هایی که منحصر به فرد هستند (غیر تکراری) را از هر دو لیست پیدا کنیم.

بارها اتفاق افتاده که در هنگام کار با صدها ردیف از اطلاعات در اکسل خواسته ایم داده های خود را از دو لیست به صورت دستی مقایسه نماییم.

برای آنکه مجبور به مقایسه دستی نباشیم، از ابزارConditional Formatting و COUNTIF استفاده می کنیم.

سئوال: من می خواهم دو ستون از اطلاعات را با هم مقایسه نموده و در هر ستون داده های منحصر به فرد را با یک رنگ خاص مشخص نمایم.

در این مثال توضیح داده می شود که چگونه با استفاده از conditional formatting دو ستون از داده ها را با هم مقایسه کنیم.

استفاده از Conditional Formatting 

برای مثال دو لیت مطابق شکل زیر را می خواهیم با هم مقایسه نماییم.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

  برای این منظور به روش زیر عمل می کنیم.

ابتدا ناحیه A1:A6 را انتخاب نموده و نام FirstList را برای آن انتخاب می کنیم.

(برای نام گذاری در کادر اسم نام مورد نظر را بدون فاصله تایپ کرده و کلید Enter را فشار می دهیم)

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

به همین ترتیب ناحیه B1:B6 را انتخاب نموده و برای آن نام SecondList را انتخاب می کنیم.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

ناحیه A1:A6 را انتخاب می کنیم . (می توانیم از لیست کادر نام عبارت FirstList را انتخاب نماییم)

از سربرگ Home ابزار Conditional formatting را انتخاب نمایید و سپس بر روی گزینه New rule کلیک کنید.

از پنجره ظاهر شده عبارت “Use a formula to determine which cells to format” را انتخاب نمایید.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

فرمول را به صورت زیر وارد نمایید.

=COUNTIF(SecondList,A1)=0

 بر روی دکمه Format کلید کنید و از پنجره ظاهر شده یک رنگ دلخواه انتخاب نمایید.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

بر روی دکمه ok کلیک کنید. 

 چک باکس stop if true را در حالت انتخاب قرار داده و بر روی دکمه ok کلیک کنید.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

نتیجه به شکل زیر خواهد بود.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

 همانطور که در شکل می بینید Delhi Daredevils  و  Royal Challengers Bangalore منحصر به فرد هستند (در ناحیه SecondList قرار ندارند.)

برای مشخص کردن آیتم هایی که در SecondList باشند و در FirstList نباشند از فرمول زیر استفاده می کنیم.

=COUNTIF(FirstList,B1)=0

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

 در اینجا فرمول (COUNTIF(SecondList,A1 تعدادآیتم های ناحیه SecondList  که برابر آیتم  سلول A1 هستند را شمارش می کند.

(به عبارت دیگر آیا آیتم واقع درسلول A1 در SecondList هست یا خیر).

پس اگر =0( COUNTIF(SecondList,A1 آیتم واقع در سلول A1 در ناحیه SecondList موجود نیست. و در پایان Conditional formatting آیتم های منحصر به فرد را به رنگ مشخص شده نمایش می دهد.

 راه دوم برای مقایسه لیست ها

یک کپی از صفحه موجود کپی نموده و سپس تمام قوائد conditional formatting  را از آن حذف کنید

(انتخاب هر دو ستون –  انتخاب conditional formatting از سربرگ Home- انتخاب clear rules و سپس انتخاب clear rules from selected cells)

ابتدا ناحیه داده ها را انتخاب نمایید.

از سربرگ home ابزار conditional formatting و سپس گزینه Duplicate values را انتخاب نمایید.

 

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

 

از پنجره ظاهر شده زیر عبارت Format cells that contain گزینه Unique را انتخاب نمایید و سپس بر روی دکمه ok کلیک نمایید.

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

نتیجه مشابه مراحل قبل می باشد.

آموزش تصویری مقایسه دو لیست با استفاده از تابع Match

دانلود آموزش ویدیویی تابع IF