کاربرد data validation

در این درس می خواهیم اطلاعاتی را با داشتن شرطی خاص در صفحه گسترده اکسل وارد کنیم . و اگر اطلاعات وارده شده دارای شرط تعیین شده نباشند، اکسل به ما هشدار داده و مانع از ورود اطلاعات ناخواسته گردد.

1-      برای این منظور محدوده مورد نظر جهت ورود داده ها را انتخاب می کنیم. در این مثال محدوده K1:N10

2-      از نوار ابزار (ریبون) سربرگ DATA را انتخاب نموده و سپس Data →Data Validation را انتخاب  می نمائیم.

 

کاربرد data validation

کاربرد data validation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-      از پنجره Data Validation مطابق شکل (Whole Number) یعنی تمام اعداد و سپس Between (بین) و در زیر عنوان Minimum و Maximum (کوچکترین و بزرگترین)  به ترتیب اعداد 10 و 50 را وارد کرده و قبل از کلیک بر روی دکمه OK از همین پنجره تب Error Alert (هشدار در موقع خطا) را کلیک می کنیم و در قسمتهای مشخص شده در شکل پیامی که بایستی در موقع ورود اطلاعات غلط نمایش داده شود را تایپ کرده و سپس بر روی دکمه OK کلیک می کنیم.

کاربرد data validation

کاربرد data validation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرد data validation

کاربرد data validation

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حال اگر در محدوده انتخاب شده عددی خارج از شرط (در این مثال بین 10 و 50( را وارد نماییم، اکسل از ورود داده غلط جلوگیری کرده و با پیامی که قبلاً وارد کرده ایم به ما هشدار می دهد.

کاربرد data validation

کاربرد data validation