حفاظت کاربرگ های اکسل

کاربرگ های اکسل می توانند در برابر تغییرات حفاظت شوند.

اگر در یک کاربرگ اطلاعاتی را وارد کرده اید و غیر از شما سایر همکارانتان نیز از این فایل استفاده می کنند، برای جلوگیری از تغییرات ناخواسته لازم است که  کاربرگ را حفاظت کنید.

و برای اعمال تغییرات مجدد روی کاربرگ حفاظت شده می توان با وارد کردن پسورد این کار را انجام داد.

اکسل در حالت پیش فرض گزینه Lock را برای تمام سلولهای کاربرگ فعال کرده است.

اما تا زمانی که از سربرگ Review گزینه   Protect Sheet  را انتخاب نکنید، حفاظتی روی کاربرگ اعمال نخواهد شد.

برای حفاظت کاربرگ به روش زیر عمل می کنیم.

ابتدا مثلث کوچک بین ستون A و سطر 1 را انتخاب می کنیم. در این حالت کل کاربرگ به حالت انتخاب در می آید.

(می توان با Ctrl+A کل کاربرگ را انتخاب کرد)

بر روی ناحیه انتخاب شده راست کلیک کرده و از پنجره ظاهر شده  … Format Cells را انتخاب می کنیم.

پنجره دیگری ظاهر می شود که در سربرگ Protection تیک کنار گزینه Locked را بر میداریم.

اکنون کل کاربرگ به صورت حفاظت نشده در می آید.

حال سلولهایی که می خواهیم قفل کنیم (مثلاً سلول هایی که دارای فرمول هستند و می خواهیم که فرمولها دستکاری نشوند) را انتخاب کرده و همانند روش بالا در سربرگ Protection  تیک کنار گزینه   Locked را فعال می کنیم.

در این حالت اگر در سربرگ Review گزینه Protect sheet را انتخاب کرده و پسورد مورد نظر را وارد کنیم (وارد کردن پسورد اختیاری می باشد)، سلول ها به حالت قفل شده در می آیند.

برای تغییرات روی آنها باید از سربرگ Review گزینه Unprotect Sheet را انتخاب نمایئم و در صورت داشتن پسورد آن را وارد نماییم.

در تصویرهای زیر مراحل کار تشریح شده است.

 

حفاظت کاربرگ های اکسل

حفاظت کاربرگ های اکسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حفاظت کاربرگ های اکسل

حفاظت کاربرگ های اکسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرگ های اکسل

کاربرگ های اکسل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کاربرگ های اکسل

کاربرگ های اکسل