بیش از یکصد فرمول اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۲۲ ۱۰:۱۳:۵۰ +۰۰:۰۰شهریور ۲۲ام, ۱۳۹۸|توابع اکسل|16 Comments

در اینجا لیست  بیش از یکصد فرمول اکسل برای موقعیت های مختلف آورده شده است. اکثر فرمول مثالها  که در اینجا نشان داده می شوند ، خود توضیف هستند (نیازی به توضیح اضافی ندارند). در بعضی جاها از جدولی به نام staff (کارمندان)  استفاده کرده ام. در اینجا تصویری از جدول staff آورده شده است. هنگام جستجوی فرمول مثال ، برای درک نحوه محاسبه کارکرد به این تصویر مراجعه کنید جدول مربوط به بیش از یکصد فرمول اکسل برای استفاده در مثال ها [...]