لیست های پایین افتادنی drop down list

By |۱۳۹۸-۱۱-۱۰ ۰۶:۵۶:۱۹ +۰۰:۰۰تیر ۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|2 Comments

لیست های پایین افتادنی لیست ها در اکسل کار ورود داده ها را ساده تر کرده و از اشتباهات احتمالی در هنگام ورود اطلاعات جلوگیری می کنند. در این روش به جای ورود اطلاعات از صفحه کلید، اطلاعات مورد نیاز از یک لیست انتخاب می شود. این لیست باید قبلاً توسط کاربر ایجاد شده باشد. یک روش ایجاد لیست با ذکر یک مثال توضیح داده میشود. روش ایجاد لیست های پایین افتادنی فرض کنید تعدادی از استانها با میزان بارندگی سالیانه آنها را بخواهیم به [...]