فرم ثبت ساعت ورورد و خروج

By |۱۴۰۰-۱۰-۲۲ ۰۳:۳۰:۴۲ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۷ام, ۱۳۹۶|آموزش اکسل|5 Comments

فرم حرفه ای ورود و خروج در اکسل امکانات نرم افزار تعریف ساعت کارکرد شنبه تا چهار شنبه تعریف ساعت جداگانه برای روزهای پنجشنبه و جمعه امکان تعریف ساعت های موظف جداگانه برای پرسنل امکان فعال کردن محاسبه اضافه کار و کسر کار به انتخاب کاربر دارای محاسبات شیفت روز و شب امکان تعریف اضافه کار روزهای تعطیل ثبت مرخصی، مأموریت و غیبت گزارش گیری تفکیکی و سالانه از مرخصی، مأموریت و غیبت امکان محاسبه و عدم محاسبه ساعت های ورود قبل از شروع کار [...]