لیست های بازشو متغییردر اکسل

By |۱۳۹۷-۱۲-۲۶ ۱۰:۱۴:۲۰ +۰۰:۰۰اسفند ۲۶ام, ۱۳۹۷|توابع اکسل|2 Comments

لیست های بازشو متغییر لیست های بازشو (کرکره ای) در اکسل به دو روش ساخته می شوند. یک روش استفاده از List در ابزار Data Validation است . اگر با این ابزار آشنا نیستید به این مقاله مراجعه نمایید. و دیگری استفاده از combo Box است. هر دوی این ابزارها به صورت عادی فهرست ثابتی ایجاد می کنند.اما در این درس قصد داریم آنها را به صورت متغییر ایجاد کنیم. یکی از این نمونه ها لیست های بازشو استانها و شهرستان های آنهاست که می [...]