آموزش توابع جمع شرطی sumif و sumifs

By |۱۳۹۶-۴-۲۵ ۰۶:۱۵:۱۰ +۰۰:۰۰تیر ۱۱ام, ۱۳۹۵|توابع اکسل|بدون ديدگاه

آموزش توابع جمع شرطی sumif و sumifs توابع  sumif و sumifs  اکسل برای کسانی که با این نرم افزار به صورت جدی کار میکنند توابع آشنایی هستند.  ما در اکسل ازتابع SUM برای جمع مقادیر موجود در یک محدوده استفاده می کنیم. حالا اگر بخواهیم مقادیر موجود در یک محدوده در صورت برقرار بودن شرط خاصی را با هم جمع کنیم از تابع sumif اکسل استفاده کنیم و اگر بخواهیم جمع مقادیر یک محدوده را به ازاء چند شرط داشته باشیم از تابع sumifs استفاده می [...]