جستجو در اکسل بدون استفاده از تابع

By |۱۳۹۶-۴-۳۰ ۱۱:۱۶:۴۹ +۰۰:۰۰دی ۲۷ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|2 Comments

جستجو در اکسل بدون استفاده از تابع جستجو و یافتن یک مقدار از بین انبوهی از داده ها در اکسل در مواقع زیادی اجتناب ناپذیر است. بسیاری از دوستان که آشنایی چندانی با اکسل و ابزارهای پیشرفته آن ندارند ممکن است برای انجام چنین کاری با مشکل مواجه شونددر اکسل برای انجام یک کار راه های متفاوت و زیادی وجود دارد. بسیاری از این راهها کوتاه و فقط با استفاده از چند قدم ساده امکان پذیرند و انجام همین کار از راههای دیگر ممکن است [...]