دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها

By |۱۳۹۶-۴-۲۵ ۰۶:۲۷:۲۳ +۰۰:۰۰اردیبهشت ۱۱ام, ۱۳۹۶|توابع اکسل|3 Comments

دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها دسته بندی، شرح توابع اکسل و کاربرد آن ها. در این پست اغلب توابع اکسل و کاربرد هریک از این توابع مشخص شده است. توابع حذف کاراکتر‌هاي اضافي CLEAN   حذف تمام کاراکتر‌هاي غير قابل چاپ. TRIM   حذف فاصله‌هاي اضافي و فاصله‌ها در آغاز و پايان عبارت. توابع تبديل حروف کوچک و بزرگ LOWER   تمامي کاراکتر‌ها را به حروف کوچک تبديل مي‌کند. PROPER   کاراکتر‌هاي موجود در يک متن را به حالت استاندارد تبديل مي‌کند. UPPER  [...]