مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۵ ۰۷:۰۸:۱۰ +۰۰:۰۰شهریور ۲۵ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|27 Comments

مقایسه دو لیست از اطلاعات در اکسل در این مقاله می خواهیم اطلاعات دو لیست در اکسل را با هم مقایسه نموده و ورودی هایی که منحصر به فرد هستند (غیر تکراری) را از هر دو لیست پیدا کنیم. بارها اتفاق افتاده که در هنگام کار با صدها ردیف از اطلاعات در اکسل خواسته ایم داده های خود را از دو لیست به صورت دستی مقایسه نماییم. برای آنکه مجبور به مقایسه دستی نباشیم، از ابزارConditional Formatting و COUNTIF استفاده می کنیم. سئوال: من می خواهم [...]