تابع IF در اکسل

By |۱۳۹۸-۶-۱۹ ۰۴:۵۷:۵۰ +۰۰:۰۰خرداد ۱۴ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|49 Comments

تابع IF در اکسل این تابع یکی از پرکاربردترین توابع اکسل می باشد. در این پست ساختار و کاربرد تابع IF در اکسل را با ذکر چند مثال به همه دوستان عزیز تقدیم می کنم. شرح تابع: اگر شرطی که شما تعیین کرده اید اتفاق بیفتد این تابع مقدار (TRUE) یا (صحیح) را برمیگرداند و اگر شرط تعریف شده تحقق نیابد آنگاه خروجی این تابع مقدار (FALSE) یا (غلط) می باشد. به عنوان مثال اگر شما در سلول B1 فرمول را به صورت =IF(A1>50,”عدد مورد [...]