معرفی تابع Choose در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۵ ۰۶:۰۷:۲۷ +۰۰:۰۰خرداد ۵ام, ۱۳۹۴|توابع اکسل|23 Comments

معرفی تابع Choose در اکسل تابع Choose یکی از توابع بسیار مفید اکسل است که روش استفاده از آن را با ذکر یک مثال توضیح میدهم. فرض کنیم که جدولی به شرح زیر داریم که خریدهای یک ماهه شرکتی را نشان میدهد. با استفاده از تابع Choose می خواهیم جمع کل اقلام مصرفی، نیمه مصرفی و سرمایه ای را مشخص کنیم. برای بدست آوردن جمع تفکیکی هزینه ها از تابع CHOOSE که ساختار کلی آن به شرح ذیل می باشد استفاده می کنیم. (...,CHOOSE(Index Number, [...]