ایجاد لیست های وابسته در اکسل

By |۱۳۹۸-۲-۱۸ ۰۹:۴۸:۵۳ +۰۰:۰۰تیر ۵ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|17 Comments

لیست های وابسته در اکسل در بسیاری از اوقات هنگام پر کردن فرمهای کامپیوتری مشاهده می کنیم که با انتخاب نام استان از یک لیست، شهرستانهای همان استان برای انتخاب در دسترس قرار می گیرند. در این پست هدف ما ایجاد چنین لیستی در اکسل می باشد. برای شروع نام استانها را در یک ستون (مثلاً ستون A) و در مقابل نام استان نام شهرستانهای تابعه را می نویسیم. حال می خواهیم با انتخاب نام استان در ستون K نام شهرهای مربوط به همان استان [...]