انتخاب بیش از یک گزینه در لیست کشویی

By |۱۳۹۹-۳-۹ ۰۸:۲۷:۳۵ +۰۰:۰۰خرداد ۹ام, ۱۳۹۹|آموزش اکسل|23 Comments

انتخاب چندگانه در لیست کشویی انتخاب بیش از یک گزینه در لیست کشویی یکی از چالش های مهم می باشد. به صورت پیش فرض شما فقط می توانید از لیست های کشویی یک آیتم را انتخاب کنید و زمانی که آیتمی دیگر را انتخاب نمایید، انتخاب اولیه حذف و انتخاب آخری به جای آن قرار می گیرد. حال سئوال این است که چگونه می توانیم چند انتخاب را در کنار یکدیگر داشته باشیم؟ یعنی اینکه با انتخاب گزینه های دوم و سوم و ... هر [...]