رسم نمودار توابع مثلثاتی  (Sin(x و(Cos(x در اکسل

By |۱۳۹۶-۴-۲۴ ۱۳:۲۳:۱۵ +۰۰:۰۰آبان ۱۹ام, ۱۳۹۵|آموزش اکسل|بدون ديدگاه

رسم نمودار توابع مثلثاتی در این مقاله رسم نمودار توابع مثلثاتی را بررسی می کنیم. در ستون A از Sheet1 مقادیز زاویه ها را به فاصله 10 تا 360 وارد می کنیم. (می توانید به دلخواه فواصل زاویه ها را کم یا زیاد کنید)  در حالت پیش فرض مقدار زاویه در اکسل در واحد رادیان محاسبه می شود. مثلاً می دانیم که سینیوس زاویه 30 درجه برابر 0.5 می باشد اما اگر فرمول را به صورت =sin(30) بنویسیم نتیجه عدد -0.98803 خواهد شد. این مقدار [...]