علامت دابل منفی در فرمول نویسی اکسل

By |۱۳۹۷-۱۰-۲ ۱۰:۵۴:۰۱ +۰۰:۰۰دی ۲ام, ۱۳۹۷|آموزش اکسل|1 ديدگاه

در فرمول های اکسل در سطح پیشرفته، شاید دیده باشید که از علامت (--) استفاده شده است. شکل 1 علامت منفی دوگانه این علامت به چه معنی است و کاربرد آن چیست؟ علامت های دوگانه منفی مقادیر true و false حاصل از نتایج فرمول ها را به مقادیر هم ارز عددی خود تبدیل می کنند. مقدار True را با عدد 1 و مقدار False را با عدد 0 جایگزین می کنند. چون برای بعضی از محاسبات ریاضی ما به جای ارزش درستی یا نادرستی یک [...]