جمع یک ردیف در میان اعداد در اکسل

By |۱۳۹۸-۲-۱۸ ۰۸:۵۴:۱۲ +۰۰:۰۰اسفند ۱۶ام, ۱۳۹۴|آموزش اکسل|2 Comments

جمع یک ردیف در میان اعداد در اکسل. در بعضی از موارد مجبوریم جمع اعداد یک ستون را به صورت یک در میان انجام دهیم. مثلاً جدولی به شکل زیر داریم که اعداد آبی رنگ پیشنهاد قیمت ما و اعداد قرمز رنگ قیمت های توافق شده است. حال می خواهیم در یک سلول جمع هر دسته از اعداد را جداگانه محاسبه کنیم. 742 256 954 267 862 156 948 914 برای این منظور از ترکیب چند تابع در اکسل استفاده می کنیم. توابعی که از [...]